Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte is aan allerlei wettelijke regels gebonden. Zo geldt er gedurende de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid in principe een opzegverbod. Wel wordt er van u en uw werkgever verwacht dat u alle stappen zet die nodig zijn om terug te keren in uw functie. Als het niet mogelijk blijkt om in uw oude functie terug te keren, moet uw werkgever u andere passende arbeid aanbieden. U hoeft niet alle passende arbeid te accepteren.

Na twee jaar

Na twee jaar kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij de CWI. Hij moet dan wel aantonen dat hij voldoende heeft gedaan voor uw re-integratie en dat er geen ander passend werk voor u is in de organisatie. Als uw werkgever dat niet aannemelijk kan maken, dan is hij verplicht om maximaal een jaar langer uw loon door te betalen.

Ontbinding via de kantonrechter

In sommige gevallen kan een werkgever een medewerker wel ontslaan in de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid. Hij moet daartoe een verzoek tot ontbinding van het contract indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter kan instemmen met ontslag tijdens ziekte binnen de periode van het opzegverbod bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict of een reorganisatie.

Het Juridisch Platform is gespecialiseerd in ontslag tijdens ziekte

De wetgeving rondom ontslag zit ingewikkeld in elkaar. Het is daarom heel belangrijk om bij ontslag tijdens ziekte professionele rechtshulp in te schakelen.

De arbeidsjuristen van het Juridisch Platform zijn gespecialiseerd in ontslag tijdens ziekte en geven gratis advies via de telefoon en tijdens spreekuren overal in Nederland. Zij kunnen daarnaast uw zaak in behandeling nemen en namens u contact opnemen met uw werkgever.

Vaak kunnen bij ontslag tijdens ziekte de kosten voor juridische bijstand op de werkgever worden verhaald. Als dat niet mogelijk is, betaalt u een gereduceerd tarief.

U kunt ons uiteraard ook uw vraag via de e-mail voorleggen.

  • Bel ons om meteen een arbeidsjurist te spreken. Wij zijn te bereiken van 08.00 tot 19.00 uur.
  • Voor meer informatie kunt u tevens terecht op de hoofdsite van het Juridisch Platform.